header image
AEIOU

AEIOU is de orde der anciens van Iverto.

AEIOU staat voor

Ancienibus Exelensis IVERTO Ordo Universalis

 

 

Deze orde werd gesticht op 12/12/2009, tijdens een vrolijke citytrip naar Keulen.
De oprichters zijn (van groot naar klein): Lorre, Pekkie, Blondy

 

De grote lijnen van de statuten werden schriftelijk vastgelegd op een gemakkelijk te vervoeren medium, zoals hieronder zichtbaar.

In de statuten staat o.a.:

 • AEIOU heeft een schild dat gebaseerd is op dat van IVERTO. De kleuren zijn zwart-geel-blauw, bovenaan staan de letters AEIOU en op het boek (links onder) staat de naam voluit, samen met de naam van de drie stichters. In het schild bevindt zich links boven een weergave van de Triforce.
 • Het Triforce  symbool staat voor wijsheid, kracht en durf. Elk van deze elementen verwijst naar de stichters.
 • Iedereen die drie jaar praesidium achter de rug heeft bij IVERTO en volledig geslaagd is voor zijn/haar 1e bachelor op TTK, wordt automatisch lid.
  Andere mensen kunnen lid worden indien ze gesponsord worden door iemand die reeds lid is.
  Leden kunnen slechts een persoon sponsoren indien ze datzelfde jaar nog niemand anders hebben gesponsord.
  Gesponsorde leden kunnen slechts effectief lid worden mits de goedkeuring van de stichters.
 • De drie stichters hebben even veel macht en zijn alle drie levenslang voorzitters van de orde.
  Indien een van de stichters zijn taak als voorzitter wenst stop te zetten, kan hij met de goedkeuring van de twee andere voorzitters een plaatsvervangend opvolger aanduiden.
 • AEIOU is een ludieke orde en heeft geen enkele verplichting
 • De drie stichters en/of voorzitters behouden zich het recht op eender welk moment beslissingen te nemen en te doen opvolgen, ook al staan dezehaaks op de hier neergeschreven statuten of algemene verwachtingen. De drie stichters en/of voorzitters hebben alle macht en staan boven de regels.
 • (deze statuten zijn altijd voor verandering vatbaar)

 

Het clublied van IVERTO wordt door de leden van AEIOU aangevuld met een extra strofe:

De pro’s en anciens van IVERTO zijn hier,
dus houdt gij nu maar even uw bek.
Ik werk al volop en ik drink nog steeds bier
In een bar, een café na het werk.
Kom en vul mijn pint,
Wees een goeie schacht,
Want wij zijn hier als oudjes tesaam.
Ja, Brussel siddert en beeft,
Want [roep]A.E.I.O.U[/roep] komt eraan!

 

Read the Comments

[ # 40298 ] Comment from digital multimeter review [15 maart 2012 01:18, 01:18]

Love the really cool pictorials though I do not understand your language but thank you anyway!

Write a comment

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://findingresult.com/?dn=lumpen.pw&fp=ZHjMJGysikbTa0ei7VNjWqIJ2ZNYifZZttzLgLEetPSPR0eVpxaCnvimCiRIEt5lJXer83hRNiRmYLmwcvJMMQ%3D%3D&prvtof=rOdGNXggs1HInqw2%2Bfw1ruvnDCIISptUTXl3rGvywXA%3D&poru=9xYpPx44pnCYF1WpTxogdsNbDMHOWi14SS79dThxTtZi7rSfJGV3bmMQeev6ZmH%2B77cOjKTWYDDZ3u3zvyd%2BvrrOsbeQbN7nmBvoArh%2BiFZ1hj7FriYUhpLWvKnPq5CE&_glst=2&rpid=9POBXPF21">Click here to proceed</a>. </body>